pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 131-133
BEŞ AYLIK İVESİ BİR KUZUDA POLİMELİE
Yılmaz Koç, Sırrı Avki, Fahrettin Alkan
S.Ü. Veteriner Fak., Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: İvesi kuzu, polimelie
Görüntülenme Sayısı:1633 - İndirilme Sayısı: 1044

Bu vaka takdiminde, beş aylık erkek Ivesf kuzuda gözlenen polimelie vakası tanımlandı. Daha çok kalıtsal faktörlere bağlı olarak gelişen bu anomali, yerleşim yeri ve yapısı birbirinden farklı değişik şekillerde gözlenebilmektedir. Olgu, operatif yaklaşımla tedavi edilmiştir.