pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-023
PİRİNÇTE AFLATOKSİN ÜRETİLMESİ
Ömer Demet1, Halis Oğuz1, İlhami Çelik2, Ferhan Nizamlıoğlu3
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toks. Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toks. Anabilim Dalı, KONYA
3S.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toks. Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Allatoksin, üretim, pirinç
Görüntülenme Sayısı:1642 - İndirilme Sayısı: 1868

Bu çalışmada, yedirme denemelerinde kullanılmak üzere pirinçte allatoksin üretimi gerçekleştirildi. Aspergillus parasiticus NRRL 2999 suşu, Sabouraud Dekstroz Agar (SDA) içeren tüplerde sporlandırıldıktan sonra, sporlar % 0,005'lik Triton X-100 çözeltisi ile alınarak spor süspünsiyonu hazırladı Spor sayımı yapıldıktan sonra, sterilize edilerek önceden hazırlanan pirinç içeren erlenmayerlere ekimler yapıldı ve fermantasyon için 28 "C'ye ayarlanmış etüve kon-du.İlk aşamada, 34 adet erlen fermentasyona tabi tutuldu ilk iki gün içerisinde topaklanma nedeniyle 4'ü fermantasyondan çıkartıldı Kalanlar 7 gün süreyle fermente edildikten sonra aflatoksin düzeyi Floresans Spek-trofotometre ile belirlendi 30 erlende ortalama 62.71 mg/kg (ppm) düzeyinde total aflatoksin tespit edildi. İkinci aşamada. 6'sı 6 gün, 6'sı 9 gün ve 6'sı da 12 gün süreyle toplam 18 adet fermentasyon gerçekleştirildi Aflatoksin düzeyleri mg/kg olarak sırasıyla 6. ggnde 30.16, 9. günde 29.65 ve 12, günde ise 29.58 olarak tespit edildi. Böylece termenıasyon süresinde renk değişimi de dikkate alındığında 6. günden itibaren aflatoksin düzeyinde bir farklılığının olmadığı görüldü Sonuç olarak, pirinçte üretilen 62 71 mg/kg düzeyindeki total aflatoksin düzeyi, deneysel yedirme çalışmalarıda kullanılabilecek yeterli miktarı sağlamaktadır.