1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 099-104
JAPON BILDIRCINLARIN RASYONLARINDA YOSUN EKSTRAKTI KULLANIMI: 1.YOSUN EKSTRAKTININ BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ
Fatma İnal1, Behiç Coşkun1, İlhami Çelik2, Şeref İnal3, Nurettin Gülşen1, Zabit Yener4
1S.Ü. Vet. Fak. Hayvan Bes. ve Bes.Hast. Ana Bilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Vet. Fak. Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, KONYA
3S Ü. Vet. Fak. Zootekni Ana Bilim Dalı, KONYA
4Y.Y.Ü. Vet Fak. Patoloji Ana Bilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: yosun ekstraktı, japon bıldırcını, büyüme performansı, toksisite
Görüntülenme Sayısı:2131 - İndirilme Sayısı: 1272

Ascophyllum nodosum'dan elde edilen ekstraktin (Maxicrop) bıldırcın civcivlerde kullanım olanaklarının araştırıldığı bu çalışma iki deneme halinde yürütüldü. 5 hafta sürdürülen Deneme 1'de 336 adet günlük bıldırcın civciv 4 gruba ayrıldı. Grupların yemlerine % 0. 0.01, 0 1 ve 1 düzeylerinde ekstrakt katıldı ve ekstraktin canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma, lenfoid dokuların histolojik özellikleri ve bazı karkas parametreleri üzerine etkileri incelendi Denemede 2'de ise aynı ekstrakt her biri 5 civcivden oiuşan 4 grubun yemlerine % 0,1, 2 ve 4 oranlarında katılarak 4 hafta süreyle yedirildi ve toksik etkili olup olmadığı araştırıldı, Çalışmada belirlenen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir. Yosun ekstraktı bıldırcınların canlı ağırlıklarında ve canlı ağırlık artışlarında farklılığa yol açmadı. % 1 yosun ekstraktı verilen grupta yem tüketimi artarken yemden yararlanma azaldı (P<0.05). Ekstraktin lenfoid dokuların histolojik gelişimi ve karkas özellikleri üzerine belirgin bir etkisi gözlenmedi. Bıldırcın civcivlerin yemlerinde % 4'e kadar kullanılan ekstraktin herhangi bir patolojik değişikliğe yol açmadığı belirlendi.