pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 141-145
ENFEKSİYÖZ OLMAYAN TRAVMATİK AKUT KERATOKONJUNKTİVİTİS VAKALARINDA FLUNIXIN MEGLUMINE VE DEXAMETHASONE KULLANIMININ MUKAYESESİ
Yılmaz Koç, Mustafa Kul, Fahrettin Alkan
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Enfeksiyöz olmayan travmatik akut keratokonjunktivitis, flunixin meglumine, dexamethason
Görüntülenme Sayısı:1788 - İndirilme Sayısı: 1771

Çalışmada ot başakcıktarı tarafnıdan gözde oluşturulan enleksiyöz olmayan akut keratokonjunktivitis vakalarında nonspesifik tedavi olacak nonsteroid (flunixin meglumine) ve steroid (dexamethasone) antienflamatuvarların kullanımı amaçlandı. Çatışma, 34 klinik; 30 kuzu, 2 buzağı, 1 keçi, 1 köpek ve 8 deneysel köpek, toplam 42 hayvandan 23'ünde flunixin meglumine (0,05 mg/kg göz) ve 19'unda dexamethasone (2.5 mg/göz) günde bir uygulama ile üç gün subkonjunktivat olarak uygulandı. Tedavi süresince antibiyotik ve antiseptik kulanılmadı.

Enjeksiyonladan sonra gözde yangı ile ilgili korneal vaskülarizasyon, konjunktival hyperemi. göz yaşs akıntısı, ağrı ve blepharospazm gibi lokal bulgular kayboldu Korneal opasite, flunixin meglumine uygulanan 5, dexamethasone uygulanan 8 vakada azalmış olarak gözlendi Enjeksiyonlara son verildikten iki hafta sonra bu vakalarda da opasitenin kaybolduğu gözlendi.