pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 151-157
KOYUNLARDA GENİTAL ORGAN BOZUKLUKLARI ÜZERİNDE PATOLOJİK İNCELEMELER. I. OVARYUM VE OVİDUKT BOZUKLUKLARI
Metin Münir Kıran1, Hüdaverdi Erer1, M. Kemal Çiftçi1, Fatih Hatipoğlu1, Ahmet Semacan2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Repr. Hast. Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Koyun, ovaryum, ovidukt, patoloji
Görüntülenme Sayısı:1934 - İndirilme Sayısı: 2942

Bu çalışma, Konya mezbahalarında kesilen dişi koyunlarda ovaryum ve ovidukt bozukluklarının in-sidensini ve lezyonların patolojik-anatomik yapısını tespit etmek için yapılmıştır. Bu amaçla farklı ırklardan 4370 koyunun genital organları incelenmiş ve bunların 210'unda (%4.8) ovaryumlarda 33'ünde (%0.75) ise oviduktta çeşitli patolojik değişiklikler saptanmıştır, Ovaryumlarda gözlenen patolojik değişiklikler şu şekilde sınıflandırılmıştır; parovaryan kist (%3.27), folliküler kist (%0,82), korpus luteum kisti (%0.16), tubo-ovarian kist (%0.04). ooforitis (%0.14), periovaritis-adezyonlar (%0,53) ve erkek pseudohermafroditismus (%0.02). Oviduktta salpingitis (%0.25). hidrosafpinks (%0.25) , melanozis (%0.07) ve mezosalpingitis - adezyonlar (%0.39) tespit edilmiştir.