pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 016-021
KONYA BÖLGESİ KOYUNLARINDA GÖRÜLEN EKSTREMİTE VE AYAK HASTALIKLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Celal İzci1, Yılmaz Koç2, Sırrı Avki3, Mustafa Kul44
1Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fak., Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
2Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fak., Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
3Arş. Gör., S.Ü. Veteriner Fak., Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
4Vet. Hekim, S.Ü. Veteriner Fak., Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Koyun, Ekstremite ve ayak hastalığı, Klinik ve radyolojik değerlendirme
Görüntülenme Sayısı:2125 - İndirilme Sayısı: 1905

Çalışma, Konya bölgesi koyunlarındaki eks-tremite ve ayak hastalıklarını belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada Konya bölgesinde, devlet ve özel işletmelerdeki toplam 10216 koyun, klinik ve radyolojik olarak muayene edildi.

Radyolojik muayene amacıyla Tanka TP-20 model, maksimum gücü 70 kV, 10 mA olan taşınabilir röntgen ünitesi kullanıldı. Muayenesi yapılan 10216 hayvanın, 2043'ünde (% 19.9) ayak lezyonları belirlendi. Bunlar daha çok aşırı tırnak uzamasına bağlı tırnak bozuklukları ile tırnak çatlaklarından ibaretti. Lezyonların % 23.4'ünün ön ayaklarda, % 76.6'sının ise arka ayaklarda oluştuğu gözlendi. Ayak lezyonları arasında % 83.8 oranında tırnak bozukluğu, % 17.8 oranında tırnak çatlağı ve % 25.3 oranında da tüylüce tesbit edildi. Sunulan çalışmada, ayak lezyonları dişilerde, erkeklerden daha yaygın olarak gözledi. Bunların dışında ayak apsesi, travmatik yaralar ve tırnak düşmesi gibi olgulara da rastlandı. Ayak apseleri çoğunlukla interdigital dermatitisle birlikte gözlenirken, travmatik lezyonlar daha çok taban eziği ve açık yaralanmalardan oluşuyordu.