pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 053-057
KÖPEKLERDE KAN VE İDRAR SALİSİLAT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
İbrahim Pirinçci1, İzzet Karahan2, Kadir Servi2
1Doç. Dr. F.Ü. Vet, Fak. Farmakoloji ve Toksıkolojı Anabilim Dalı, Elazığ
2Yrd, Doç. Dr. F.Ü. Vet. Fak Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Elazığ
Anahtar Sözcükler: Köpek, Kan, İdrar, Salisilat
Görüntülenme Sayısı:1738 - İndirilme Sayısı: 1435

Bu çalışmada vücut ağırlıkları 13-28 kg. arasında olan 4 dişi köpek kullanıldı. Genel anesteziye alınmış köpeklere üretra yoluyla sidik kesesine tolley kateterı yerleştirildi. Hayvanlara 25 mg/kg dozunda asetilsalisilik asit laktatlı ringer solusyonu içinde verildi. 0, 5, 15. 30, 60, 90, 120, 180 ve 240 ncı dakikalarda kan ve idrar numuneleri alındı. Kan ve idrar salisilat düzeyleri 5 nci dakikada sırasıyla 9.80 mg/100 ml. ve 52.18 mg/100 mI olarak belirlendi. 240 dakikalık deney süresince kan salisilat düzeylerinin kontrol düzeyine göre oldukça yüksek olduğu görüldü. Fakat idrar salisilat düzeyleri 20 nci dakikadan itibaren kontrol düzeyine yakın olarak belirlendi.