pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 067-070
BİR KÖPEKTE KARŞILAŞILAN SCHIFF - SHERRINGTON SENDROMU
Celal İzci1, Sırrt Avki2
1Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
2Arş. Gör., S.Ü Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Köpek, Schiff-Sherrington sendromu
Görüntülenme Sayısı:1773 - İndirilme Sayısı: 3949

Bu olguda, bir dişi köpekte gözlenen Schıff-Sherrington sendromu tanımlandı. Olguya ilişkin klinik, nörolojik ve radyolojik bulgular tartışıldı. 12. thoracal ver tebrada olduğu belirlenen lezyonun kaudalinde ağrı duyusunun olmaması prognoz açısından önemli bulundu. Uygulanan konservatif tedaviye cevap alınamayan olgunun yapılan otopsisinde klinik teşhis doğrulandı.