pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 075-077
KANGAL IRKI BİR KÖPEKTE STUMP PYOMETRA VAKASI
D. Ali Dinç1, Y. Koç2
1Doç, Dr.. Selçuk Üniv. Vet, Fak.. Doğum ve Rep. Hast. Anabilim Dalı, Konya
2Yrd. Doç. Dr.. Selçuk Univ. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Köpek, stump pyometra
Görüntülenme Sayısı:1552 - İndirilme Sayısı: 2279

Üç yıl önce ovarıohis\orektomi uygulanmış 5 yaşındaki Kangal ırkı bir köpekte şekillenen stump pyometra vakası tanımlandı. Olgunun teşhisi real-time ultrasonogram yardımıyla, tedavisi ise opratif olarak yapıldı.