pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 043-049
HAFİF EGZERSİZ YAPTIRILAN ATLARIN RASYONLARINA YAĞ İLAVE EDİLMESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİ VE NABIZ SAYISINA ETKİSİ
Emel Gürbüz, Fatma İnal, Behiç Coşkun
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: At, Mısır yağı, Kan parametreleri, Nabız sayısı
Görüntülenme Sayısı:1961 - İndirilme Sayısı: 1610

Hafif egzersiz yaptırılan 5-12 yaşları arasında alların rasyonlarına yağ ilavesinin bazı kan parametreleri ve egzersiz sırasındaki nabız sayılarına etkilerini belirlemek amacıyla çalışmada 6 erkek İngiliz atı kullanılmıştır. Deneme, %5 mısır yağı içeren grup ve kontrol grubu olmak üzere iki gruptan oluşturulmuş ve rasyonlar egzersiz yaplırılan atların enerji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanmıştır. Denemede bir grup için alıştırma dönemi 21 gün, numune toplama dönemi 2 gün olmak üzere toplam 23 gündür. Atlara alıştırma dönemi boyunca binilerek hafif egzersiz yaptırıldı. Kan örnekleri numune toplama döneminde, yemlemeden önce, egzersiz sırasında, egzersizden hemen sonra ve egzersizden 45 dakika sonra alınarak glikoz, trigliserid, laktik asil ve kolesterol analizleri yapıldı. Nabız sayıları ise egzersizden önce ve egzersiz sırasında alınarak değerlendirilmek üzere kaydedildi. Hafif egzersiz yaptırılan atlarda ras-yona %5 yağ ilavesinin kan laktik asit, glikoz, kolesterol, trigliserid düzeyleri ite nabız sayılarına önemli etkisi bulunmamıştır (P>0.05).