1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 081-083
KOYUNLARDA TRANSABDOMINAL ULTRASONOGRAFİ İLE YAVRU SAYIMI
Dursun Ali Dinç1, İbrahim Taşal2, Hüseyin Erdem2, Ahmet Semacan3, Semra Aral4
1Doç. Dr., S.Ü. Vet. Fak. Doğum ve Rep. Hast. Anabilim Dalı, Konya
2Araş. Gör., S.Ü. Vet. Fak. Doğum ve Rep. Hast. Anabilim Dalı, Konya
3Yrd, Doç, Dr,. S.Ü. Vet. Fak. Doğum ve Rep Hast. Anabilim Dalı, Konya
4Vet. Hekim, Hayvancılık Merkez Araş. Ens., Konya
Anahtar Sözcükler: Koyun, ultrasonoğrafi, yavru sayımı
Görüntülenme Sayısı:2201 - İndirilme Sayısı: 1606

Yavru sayısının belirlenebilmesi amacıyla, gebeliğin 50-85. günleri arasında 75 adet Merinos ırkı koyuna 5 MHz linear-array real-time ultrasonogram uygulandı. Ultrasonografik bulguların kuzulama kayıtlarıyla karşılaştırılması sonucu muayenenin doğruluk oranı % 61.33, duyarlılık (sensivite) oranı % 48.64, özgüllük (spe-sifite) oram % 73.68, ikiz gebeliği belirleme oranı % 64.28 ve tek yavru taş/yan koyunları belirleme oranı ise % 59.57 olarak bulundu. Deneyimsiz operatörler tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada bir ve birden fazla yavruya gebe koyunların % 60'dan daha yüksek bir oranda doğrulukla ayırt edilebileceği gözlendi.