pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 096-100
MERİNOS KOYUNLARININ I5AZI HEMATOLOJİK DEĞERLERİ ÜZERİNDE HİFOTİROİDİZMİN ETKİSİ
Tufan Keçeci
Dr., S.Ü. Veteriner Fak., Fizyoloji Anabilim dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Merinos Koyunu, Hipotiroidizm, Hematolojik Parametreler
Görüntülenme Sayısı:1760 - İndirilme Sayısı: 1064

Bu çalışmada aynı yaşta ve canlı ağırlıkları eşit olan 15 erkek merinos kuzu kullanıldı. Hayvanlar; Kontrol. Grup 1-A. Grup 1-B. Grup 2-A ve Grup 2-B şeklinde 5 gruba ayrıldı. Denemede ilk 3.5 aylık süre boyunca, kontrol hayvanları dışındaki kuzulara thiourea uygulanması ile hipotiroidizm oluşturuldu. Daha sonra, thiourea uygulanması sona erdi ve Grup 1-B ile Grup 2-B'deki hayvanlara 3.5 ay süreyle potasyum iyodür (KI) verildi.

Thiourea verilen hayvanlarda; ortalama alyuvar ve akyuvar sayıları, hemoglobin miktarı (Hb), hematokrit değer, ortalama alyuvar hacmi (OAH), ortalama alyuvar hemoglobini (OAHb), ortalama alyuvar hemoglobin derişimi (OAHbD) ve lenfosit oranı azaldı (Bu değerler sırasıyla; 7.80x106/mm3, 4.42x103/mm3, 7.73 gr/dl, % 23.37, 29.97 µ3, 9.91 pgr. % 33.07 ve % 60.98 olarak bulundu). Ancak, 1, 2 ve 24 saat sonunda belirlenen alyuvarların sedimentasyon hızı değerleri ile nötrofil ve bazofillerin oranları arttı (sırasıyla; 9.65 mm, 21.37 mm, 94. 15 mm, % 34.23 ve % 1.72).

KI verilen hayvanlarda, ortalama alyuvar ve akyuvar sayıları, Hb. hematokrit değer. OAH, OAHb. OAHbD, 1. 2, ve 24 saat sonunda belirlenen alyuvarların sedimentasyon hızı değerleri, lenfosit, nötrofil ve bazofil oranları sırasıyla; 9.98x106/mm3, 5.33x103/mm3, 10.26 gr/dl, % 30.37. 30.42 µ3, 10.28 pgr, % 33.79, 5.94 mm, 16.37 mm, 83.91 mm. % 68.50, % 27.48 ve % 0.75 olarak bulundu. Diğer taraftan. KI verilmeyen hayvanlarda aynı değerler sırasıyla; 7.90x106/mm3, 4.63x103/mm3, 7.91 gr/dl. % 27.07, 30.46 µ3, 10.01 pgr. % 32.85, 7.75 mm, 21.05 mm. 92.83 mm. % 63.25, % 32.77 ve % 1.12 olarak belirlendi.