pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-059
KOYUNLARDA VENTRAL TRUNKAL VAGOTOMİNİN ÖN MİDELER VE ABCMASUM FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
Kürşat TURGUT1, Abdullah BAŞOĞLU2, Yilmaz KOÇ3, Kemal ÇİFTÇİ4, Saadettin TIPIRDAMAZ5, Veysi ASLAN6, Mehmet GÜRBİLEK7, Mahmut OK8, Cevat ÖZKAN9
1Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Vet. Fak. İç Hastalıkları A.B.D., Konya
2Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Vet. Fak. İç Hastalıkları A.B.D., Konya
3Arş. Gör., S.Ü. Vet. Fak. Cerrahi A.B.D., Konya
4Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Vet. Fak. Patoloji A.B.D., Konya
5Doç.Dr., S.Ü. Vet. Fak. Anatomi A.B.D., Konya
6Qoç. Dr., S.Ü. Vet. Fak. İç Hastalıkları A.B.D. Konya
7Öğr. Gör. S.Ü. Tıp Fak. Biyokimya A.B.D., Konya
8Arş. Gör. S.Ü. Vet. Fak. İç Hastalıkları A.B.D., Konya
9Arş. Gör., S.Ü. Tıp Fak. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi A.B.D., Konya
Görüntülenme Sayısı:1414 - İndirilme Sayısı: 947

Araştırmada toplam 12 koyun kullanıldı. Kontrol grubunu oluşturan 6 koyuna sadece paramedian laparatomi yapılırken, deneme grubunu oluşturan 6 koyuna paramedian laparatomi aracılığıyla ventral trunkal vagotomi yapıldı. Tüm klinik, hematolojik, biokimyasal ve elektrokardiyografik muayeneler çalışma süresince 1 ay süreyle yapıldı. Çalışma süresince Hoflund tarafından tanımlanan vagus indigesyonlarının klinik semptomları gözlenmedi. Deneme grubunda solunum sayısında çalışmanın 4., 1 O. ve 20. günlerinde önemli azalma vardı. Deneme grubunda plazma BE değerleri çalışmanın 1 O., 20. ve 30. günlerinde önemli derecede arttı. Rumen cr konsantrasyonu deneme grubunda çalışmanın sadece 15. gününde önemli oranda artış gösterdi.

Plazma gastrin konsantrasyonu deneme grubunda çalışmanın sadece 2. gününde azaldı. elektrokardiyografik muayenelerde her iki grup koyunda farklı zamanlarda sinus arret kaydedildi. Çalışmanın sonucunda N. Vagusun fonksiyon bozukluğunun vagus indigesyonlarının patogenezisinde rol oynamadığı sonucuna varıldı.