pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-068
Dünyada modern çağda hayvan refahı ve haklarına karşı tutum: Bir derleme
Serdar Izmirli1, Clive J. C. Phillips2
1Department of History of Veterinary Medicine and Deontology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
2Centre for Animal Welfare and Ethics, School of Veterinary Science, University of Queensland, Australia
Anahtar Sözcükler: Hayvan hakları, hayvanlara karşı tutum, hayvan refahı
Görüntülenme Sayısı:1986 - İndirilme Sayısı: 1609

Hayvan hakları ve refahı konuları günümüzün güncel konuları olup, dünyanın pek çok bölgesindeki insanlar hayvanların bu yaşamsal sorunlarından kaygı duymaktadırlar. Bu sorunlar genellikle hayvanların hayatını etkileyen insan davranışlarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle insanların hayvan problemleriyle ilgili düşüncelerini öğrenmek önemlidir. Biz bu çalışmada toplumların hayvanlarla ilgili tutumlarını araştırdık. Gelişmiş ülke toplumları diğer ülkelere göre ekonomik güçlerinden ve yüksek refah sistemlerini destekleme kapasitelerinden dolayı hayvanlara karşı daha duyarlı bir tutum sergilemektedirler. Bununla birlikte çiftlik hayvanı refahının sürdürülebilmesi için toplumlarda ortak bir görüş bulunmakta ve bu nedenle, en azından minimum hayvan refahı standartlarını sağlayan hayvan refahına uygun yetiştirme sistemlerini desteklememiz gerekmektedir. Fakat günümüzde halen yüksek ücretlerinden dolayı hayvan refahına uygun yetiştirme sistemlerinden üretilen hayvansal ürünleri birçok kesim tüketememektedir. Ayrıca, son yarım yüzyılda vejetaryenlik birçok gelişmiş ülkede orta bir yol olarak hızla yayılma göstermektedir. Hayvansal ürünlerin özellikle de et ürünlerinin tüketiminden uzak durmada hayvan refahı önemli bir kriterdir. Bununla beraber, hayvan deneyleri insan ve hayvan hayatı için faydalı olacaksa insanlar tarafından desteklenmektedir. Cinsiyet önemli bir demografik belirleyen olup bayanlar erkeklere göre hayvanlara karşı daha sempatik tutum göstermektedirler. Ayrıca büyük cüsseli hayvanların diğerlerine göre daha fazla acı çekme kapasitesinde oldukları düşünülmektedir. Sonuç olarak, tüm hayvanlara özellikle de eti için yetiştirilen hayvanlara karşı sevecen tutum temel görüş haline gelmektedir.