pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 106-110
Türkiye yerli köpek ırklarının bazı morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması
Metin Erdoğan1, Cafer Tepeli2, Ceyhan Özbeyaz3, Mine D. Akbulut1, Cevdet Uğuz1
1Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Veterinary Medicine, Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
3Department of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Türkiye, yerli köpekler, morfolojik özellikler, Kangal, Akbaş, Kars, Tazı
Görüntülenme Sayısı:2220 - İndirilme Sayısı: 1583

Amaç: Bu araştırma Türkiye'deki yerli köpek ırklarının bazı morfolojik özelliklerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 30 Kangal Çoban Köpeği, 33 Akbaş Çoban Köpeği, 14 Beyaz Kars Çoban Köpeği, 23 Siyah Kars Çoban Köpeği ve 30 Türk Tazısı olmak üzere farklı yaşlardaki toplam 130 adet köpekten cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, beden uzunluğu, göğüs genişliği, göğüs derinliği, göğüs çevresi, baş çevresi, baş uzunluğu ve yüz uzunluğu gibi beden ölçüleri alınmıştır.

Bulgular: Cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, beden uzunluğu, göğüs genişliği, göğüs derinliği, göğüs çevresi, baş çevresi, baş uzunluğu ve yüz uzunluğu sırasıyla Kangal Çoban Köpeklerinde 76.20, 76.26, 69.19, 26.32, 33.46, 94.01, 58.43, 35.50 ve 14.76 cm; Akbaş Çoban Köpeklerinde 68.11, 68.77, 61.97, 22.32, 28.66, 80.96, 51.88, 31.56 ve 13.72 cm; Beyaz Kars Çoban Köpeklerinde 66.63, 67.91, 64.55, 22.09, 27.44, 80.11, 55.36, 31.94 ve 13.14 cm; Siyah Kars Çoban Köpeklerinde 66.99, 68.05, 63.28, 21.06, 27.90, 78.52, 54.93, 30.39 ve 13.16 cm; Türk Tazılarında ise 62.45, 62.59, 51.44, 16.76, 25.30, 65.27, 35.87, 27.19 ve 11.72 cm olarak ölçülmüştür. Araştırmada incelenen morfolojik özellikler bakımından Kangal Çoban Köpekleri ile ilgili değerler diğer ırklara göre yüksek bulundu (p<0.05).

Öneri: Türk Tazılarının ırk özellikleri ve genetik yapılarının belirlenmesine yönelik daha detaylı çalışmaların yapılması gerekir.