pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-163
İnek sütlerinde bazı ağır metal varlığının araştırılması
Gülçin Algan1, O. Cenap Tekinşen2, Veli Gök3
1Vocational School of Health Services Child Development Program, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
2Department of Food Hygiene and Technology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Campus, Konya
3Department of Food Engineering, Faculty of Engineering, Afyon Kocatepe University, Campus, Afyon, Turkey
Anahtar Sözcükler: Ağır metaller, inek sütü, Konya
Görüntülenme Sayısı:1838 - İndirilme Sayısı: 1720

Amaç: Bir besin kaynağı olan sütte toksik metaller üzerinde çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırmada Konya yöresinden elde edilen inek sütlerinde bazı ağır metallerin varlıkları araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Konya yöresinde 19 yerleşim biriminden alınan toplam 61 adet süt numunesinde kurşun (Pb), kadmiyum (Cd), arsenik (As) selenyum (Se) ve çinko (Zn) miktarları Atomic Absorption Spectrometer ile araştırıldı.

Bulgular: Kurşun, kadmiyum, arsenik, selenyum ve çinko düzeyleri sırası ile 0.0000001, 0.0000388, 0.0000839, 0.0000331 ve 0.0026681 ppm olarak belirlendi.

Öneri: Belirlenen kurşun, kadmiyum, arsenik, selenyum ve çinko düzeyleri Birleşik Gıda Kodeksinin besinler için önerdiği maksimum düzeylerin çok altında bulundu. Bu düzeylerin insan sağlığı için tehlikeli boyutlarda olmadığı ve süt inekleri için kontaminasyon riskinin de yüksek olmadığı kanısına varıldı. Araştırmalara daha çok sayıda örnek alınarak ve daha fazla element çeşidini konu alarak devam edilmelidir.