pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 075-082
KEDİ VE KÖPEKLERDE HELICOBACTER PYLORPNİN DOT-IMMUNOBINDING ASSAY VE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE TEŞHİSİ
Dilek Öztürk1, Osman Erganiş2
1Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURDUR
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, kedi, köpek, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Dot-Immunobinding Assay
Görüntülenme Sayısı:2146 - İndirilme Sayısı: 1700

Bu çalışma ile kedi ve köpeklerin mide mukoza örneklerinde Helicobacter pylorinin kültür, mikroskopi, direk üreaz testi, Dot-Immunobinding Assay (DIA) ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile teşhisi amaçlandı. Bu amaçla endoskop yardımıyla 41 köpeğin antrum ve aynı köpeklerin 40'ının korpus ve kardiasından biyopsi örneği, nekropsi ile 9 köpek ve 2 kedi midesinin antrum, korpus ve kardiasından mukoza örnekleri alındı. Ayrıca DIA testi için 39 köpekten kan örnekleri alındı. Kedi ve köpeklerden alınan 154 mide mukoza örneğinden H. pylori veya diğer Helicobacter türleri izole edilemedi. Ancak örneklerin 59'u (% 38) direk üreaz testi ile Helicobacter türleri yönünden pozitif bulundu. DIA ile incelenen 39 köpek serum örneğinin tümü Helicobacter spp. antikorları yönünden pozitif bulundu. PZR ile incelenen 148 köpek ve 6 kedi mide mukoza örneğinden, sadece bir köpeğe ait mide korpusunda H. pylori pozitifliği saptandı. Sonuç olarak bu çalışma ile, kedi ve köpeklerde gastrik Helicobacter spp. türlerinin bulunabileceği, ancak bunların çoğunlukla kültüre edilemeyen Helicobacter türleri olabileceği kanısına varıldı.