pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 190-193
Irak'ın Musul şehrinde koyun neosporozisin serodiagnozu
Maab AL-Farwachi, Basima AL-Badrani, Wesam AL-Khafaji
Department of Internal and Preventive Medicine, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Anahtar Sözcükler: Neosporozis, koyun, serodiagnozis
Görüntülenme Sayısı:1483 - İndirilme Sayısı: 1636

Amaç: Araştırmanın amacı Musul şehri koyunlarında Neospora caninum'un serodiagnozunun indirekt enzyme linked immunosorbent assay (iELISA) yöntemi ile belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Sekiz farklı koyun çiftliğinden elde edilen 288 serumda Neospora caninum'a karşı antikor varlığı iELISA yöntemi ile incelendi.

Bulgular: İncelene koyunların 35'inde (%12.2) antikor varlığı belirlendi. Hastalığın abort yapanlar, gebeler ve sağlıklı gebe olmayan koyunlarda prevalansı sırası ile %7.3, 10.4 ve 18.8 olarak belirlendi.

Öneri: Mevcut bulgu Musul şehrinde Neospora caninum‘a karşı antikor varlığını bildiren ilk araştırmadır.