pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 233-236
Bangladeş'in Rangamati bölgesi domuzlarında helmintiazis
Safiul Ahad Sardar1, Debaraj Chakma2, Anisuzzaman3, Kamal Hossain4, Ausraful Islam4
1Upazilla Livestock Officer, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh
2Veterinary Surgeon, Upazila Livestock Office, Rangamati Sadar, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh
3Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Science, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh
4Centre for Communicable Diseases, icddr,b, Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Helmint, prevalans, domuz
Görüntülenme Sayısı:1919 - İndirilme Sayısı: 1632

Araştırma evcil domuzlarda helmint prevalansını belirlemek amacıyla yapıldı. İnceleme 135 yerel ve melez ırk domuzda yapıldı. Dışkı örnekleri Stoll`s ova tekniği uygulanarak incelendi. İncelenen örneklerin 75 (%55.5)'inin bir veya daha fazla helmint ile enfekte olduğu belirlendi. 0-12 ay yaş ile 0-70 kg domuzlarda Metastrongylus sp. ve Fasciolopsis sp. prevalansı 12 ay ile 70 kg üzeri olanlardan önemli oranda (p<0.05) yüksek belirlendi. Erkek ve lokal ırk domuzlarda Fasciolopsis sp. prevalansı dişiler ve melez ırklardan yüksek (p<0.05) tespit edildi. Sonuç olarak domuzların birçok helmint türü ile enfekte olduğu ve sürekli tedavilerin gerektiği gözlendi. Uygulamalar ise domuzların sağlık durumları düzeltirken zoonoz riskini de düşürebilecektir.