pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 113-118
SAĞLIKLI FARELERDE SİTOLOJİK ÇALIŞMALAR
Ertan Oruç
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, KONYA
Anahtar Kelimeler: Fare, normal, sitoloji
Özet
Bu çalışmada sağlıklı farelerin dil, akciğer, karaciğer, dalak, lenf düğümü, böbrek ve lesnslennden ımpnnt smearları incelenerek söz konusu organların normal ekslolyasyon ve sitolojik görünümleri değerlendirildi
  • Başa Dön
  • Özet