pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-076
YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINA KATILAN ZEOLlTlN VERİM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
Tahir Balevi, Behiç Coşkun, Erdoğan Şeker, Varol Kurtoğlu
S.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Zeolit, yumurta tavukları
Özet
Bu çalışma 32 haftalık yaşta toplam 320 adet Babcock-B-380 kahverengi yumurtacı tavuk kullanılarak yürütüldü. DM gruba ayrılan tavukların rasyonlarına % 0, 1.5, 2.5 ve 3.5 düzeylerinde ilave edilen zeolitin (Clinut-1000) günlük yem tüketimi, yemden yararianma oranı, yumurta ağırlığı, hasanı yumurta miktarı ve spesifik gravite üzerine etkileri belirlendi. Deneme 90 gün sürdürüldü. Deneme sonunda yumurta verimleri sırasıyla % 90.76, 92,10, 91,62 ve 90.61 olarak bulundu (P>O.05). Günlük yem tüketimleri sırasıyla 135.44, 135.12, 129.09 ve 129.25 g olarak tespit edildi (P>O.OS). Bir kg yumurta verimi için tüketilen yem miktarı % 3.5 Zeolit içeren rasyonla beslenen grupta en düşük (2.29 kg) olurken, en yüksek (2.40 kg) değer Zeolit içermeyen gruptan elde edilmiştir (P>O.OS). Yumurta ağırlığı ve spesifik gravite bakımından gruplar arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (P>O.OS). Deneme ortasında en yüksek hasarlı yumurta oranı (% 1.31) kontrol grubundan elde edilirken, en düşük hasarlı yumurta oranı (% 1), % 1.5 oranında Zeolit içeren rasyonu tüketen gruptan elde edilmiştir. Deneme sonunda gruplardan elde edilen hasanı yumurta oranları sırasıyla % 0.94, 0.78, 1.19 ve 1.05 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak kanatlı rasyonlarına % 2.5 ve 3.5 oranlannda Zeolit ilavesinin, istatistiksel bakımdan önemli olmamakla birlikte, yumurta veriminde düşüşe yol açmadan yem tüketimini düşürdüğü ve dolayısıyla yemden yararlanma üzerinde olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet