pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-020
VAN BÖLGESİ SU KAYNAKLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİK DÜZEYLERİ
Süleyman Alemdar1, Sema Ağaoğiu1, Mustafa Alişarlı1, Semiha Dede2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya ABD, VAN
Anahtar Kelimeler: Ağır Metal, Su Kaynağı, Van
Özet
Bu çalışmada, Van merkez ve ilçelerinde (Erciş, Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar, Gevaş ve Edremit) bulunan kuyu, dere, kaynak/çeşme, musluk ve depo sularında ağır metal (Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Cr, Ni ve Co) düzeyleri araştırıldı. Bu amaçla ilkbahar, yaz. sonbahar ve kış dönemlerinde 100 farklı kaynaktan sağlanan toplam 366 örnek materyal olarak kullanıldı. Araştırma bulgularına göre; incclonon su kaynaklarının tamamında Mn ve Cd değerleri, merkez ve ilçelerdeki kuyu ve kaynak/çeşme sularında Fe, merkezdeki kuyu sularında ise Zn düzeyi içme ve Kullanma Suları StandardıYıda bildirilen kriterlere uygun bulunmadı. Ayrıca, merkez ve ilçelerdeki kaynak/çeşme sularında Fe, Mn, Cd ve Ni; musluk sularında Mn, Cd ve Ni; depo sularında Mn ve Cd, ilçelerdeki depo sularında ise Ni düzeyi ilgili yönetmelikte bildirilen değerlere uygunluk göstermedi.
  • Başa Dön
  • Özet