pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-085
Ticari premikslerin vitamin ve mineral içerikleri yönünden değerlendirilmesi
Süleyman Tekelioğlu1, Emel Gürbüz2, Behiç Coşkun2, Fatma İnal2
1Konya İl Kontrol Laboratuarı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, mineral, premiks, vitamin
Özet
Amaç: Bu çalışma ticari vitamin ve mineral karmalarının beyan edilen miktarlarda vitamin ve mineral içerip içermediğinin ve karmalarda kullanılan minerallerin iz mineral ve ağır metal içeriklerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma 2 deneme halinde yürütüldü. Deneme 1'de ticari kanatlı ve ruminant vitamin mineral karmalarından 10'ar adet toplanarak vitamin, iz mineral ve ağır metaller yönünden analizleri yapıldı. Deneme 2'de en az altı firmadan; ürettikleri mineral karmalarında kullanılan demir (Fe), çinko (Zn), bakır (Cu), mangan (Mn) gibi iz minerallerin ham maddeleri toplanarak mineral ve ağır metal içerikleri kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) yönünden analiz edildi.

Bulgular: Deneme 1'de ticari kanatlı ve ruminant vitaminmineral karmalarında vitamin ve mineral düzeyleri beyan edilen değerlerden düşük bulunmuştur. Ticari vitaminmineral karmalarında ağır metal içeriğine (Cd, Pb) rastlanmamıştır. Deneme 2'de firmalardan alınan numunelerde ağır metal içeriğine (Cd, Pb) rastlanmamıştır.

Öneri: İncelenen ticari premikslerde bu vitaminler için beyan edilenlerle analiz sonuçları arasındaki farklılığın, bekleme süresine bağlı olarak premiks içerisinde yer alan inorganik minerallerin olumsuz etkisinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet