2020, Cilt 36, Sayı 2
4 makale bulundu.
 • SÜT İNEKLERİNDE STAFİLOKOKKAL MASTİTİSLER İÇİN AŞI ÇALIŞMALARI
       H, Hüseyin Hadımli, Osman Erganış
 • MASTİTİSLİ SÜT İNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARIN β- LAKTAMAZ AKTİVİTELERİ VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
       H. Hüseyin Hadimli1, Mehmet Ateş1, Leyia Güler2, Kürşat Kav1, Taner Öncel3
 • Bir veteriner fakültesinin kliniklerinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) kolonizasyonu
       Dilek Öztürk1, Hülya Türütoğlu1, Özlem Şahan2
 • Türkiye'de mastitisli inek sütlerinde mecC geni taşıyan metisilin dirençli Staphylococcus aureus varlığının belirlenmesi
       Zafer Sayın1, Aslı Sakmanoğlu1, Uçkun Sait Uçan1, Yasemin Pınarkara2, Ali Uslu1, Zeki Aras3, Osman Erganiş1
 •