pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
Yazar İndeksi
2019, Cilt 35, Sayı 4

YazarlarSayfa numaraları
Akın AC 210
Arıkan MS 210
Aslım G 180
Beyaz F 217
Büyük F 199
Canbar R 224
Coşkun D 224
Çelebi 199
Çelik E 199
Çevrimli MB 210
Çoşkun MR 199
Dik B 224
Er A 224
Erdoğan M 230
Ergün E 217
Ergün L 217
Gezici M 186
İbiş E 230
Karakoç Z 204
Ketani MA 204
Kılıçel R 236
Korkmaz Y 224
Mat B 210
Maviş CT 186
Otlu S 199
Özbek M 217
Sağlam AG 199
Şahin M 199
Tekindal MA 210
Tepeli C 236
Topaloğlu U 204
Tutun H 217
Yaşar A 180
Yazar E 224