Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Covid-19 Special Issue
Editörden
  Doç. Dr. Oguzhan AVCI, Dr. Öğr. Üyesi Fırat DOGAN. COVID-19 ÖZEL SAYI EDİTÖRYAL Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue,
İndirilme: 717 - Görüntülenme: 641

  Assoc. Prof. Oguzhan AVCI, Asst. Prof. Fırat DOGAN. COVID-19 ÖZEL SAYI EDİTÖRYAL Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue,
İndirilme: 580 - Görüntülenme: 580

  Prof. Cafer TEPELI, Assoc. Prof. Mustafa Agah TEKINDAL, Assoc. Prof. Mustafa Bahadir CEVRIMLI, Asst. Prof. Hasan ALKAN, Research Assistant Zekeriya Safa INANC. EDİTÖRLERDEN Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue,
İndirilme: 602 - Görüntülenme: 611

  Prof. Dr. Cafer TEPELİ, Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL, Doç. Dr. Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ALKAN, Araş. Gör. Zekeriya Safa İNANÇ. EDİTÖRLERDEN Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue,
İndirilme: 521 - Görüntülenme: 567

Araştırma
Mustafa Agah Tekindal, Harun Yonar, Aynur Yonar, Melike Tekindal, Mustafa Bahadır Çevrimli, Hasan Alkan, Zekeriya Safa İnanç, Burak Mat. Türkiye ve Sekiz Ülke (G8) için COVID-19 salgınının Eğri Tahmini Modelleri, Box-Jenkins (ARIMA), Brown Doğrusal Üstel Düzeltme Yöntemi, Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) ve SEIR Modelleri ile analizi Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 142-155
İndirilme: 688 - Görüntülenme: 1736

Davetli Derleme
Murat Kaplan. SARS-CoV-2 orijini, coronavirusların tarihi, bugünü ve gelecek durumu Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 001-010
İndirilme: 738 - Görüntülenme: 1594

Hatice Pelin Aslım, Irmak Dik, Rüveyde Gülbahçe, Oya Bulut. Modern çağın sorunu: Covid-19 Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 011-016
İndirilme: 600 - Görüntülenme: 1624

Hakan Aydın, Mehmet Özkan Timurkan. SARS CoV-2 bulaşma ve replikasyon dinamiği Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 017-022
İndirilme: 572 - Görüntülenme: 1578

Ali Rıza Babaoğlu, Seval Bilge Dağalp, Fırat Doğan, Gülizar Acar Kırmızı. SARS-CoV-2'nin genom organizasyonu Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 023-029
İndirilme: 798 - Görüntülenme: 1535

İlke Karayel Hacıoğlu. COVID-19 için tanısal yaklaşımlar Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 030-040
İndirilme: 530 - Görüntülenme: 1600

Emre Özan, Cüneyt Tamer, Bahadır Müftüoğlu. SARS CoV-2'nin moleküler ve epidemiyolojik yönleri Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 041-049
İndirilme: 585 - Görüntülenme: 1517

Mehmet Özkan Timurkan, Hakan Aydın. SARS CoV-2'nin (COVID-19) biyoinformatik destekli identifikasyonu Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 058-060
İndirilme: 742 - Görüntülenme: 1707

Hasbi Sait Saltık, Kamil Atlı, Mehmet Kale. Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu coronavirus 2 (SARS-CoV-2): patogenez ve virus-konak etkileşimleri Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 059-064
İndirilme: 554 - Görüntülenme: 1563

Dilek Azkur, Ahmet Kürşat Azkur. COVID-19 hastalığının immünopatolojisi ve immünolojisindeki güncel veriler Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 065-075
İndirilme: 571 - Görüntülenme: 1598

Atilla Şimşek, Oğuzhan Avcı. SARS ve MERS aşılarının gizemi, Coronavirus aşısına yeni yaklaşımlar Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 076-090
İndirilme: 713 - Görüntülenme: 1602

Bahattin Taylan Koç. COVID-19'a karşı güncel klinik denemeler ve aşı geliştirme stratejileri ve gelecekteki salgın riskinin yönetilmesi (korunma, kontrol ve tedavi) Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 091-098
İndirilme: 721 - Görüntülenme: 1606

Seval Bilge Dağalp, İlker Şahinkesen, Ali Rıza Babaoğlu, Fırat Doğan, Enes Arda Arslan. Hayvan Coronavirusları, türler arası geçiş ve zoonotik potansiyelleri Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 099-105
İndirilme: 576 - Görüntülenme: 1576

Tuğçe Manolya Baş, Mutlu Sevinç, Mahmut Ok. Kedilerin Koronavirüs enfeksiyonu Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 106-117
İndirilme: 2733 - Görüntülenme: 2615

Kamil Atlı, Hasbi Sait Saltık, Yakup Yıldırım. Hava koşullarının ve küresel ısınmanın COVID-19 salgını üzerindeki etkisi Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 118-121
İndirilme: 534 - Görüntülenme: 1531

Alper Baran, Mehmet Cemal Adıgüzel. Gıda güvenliği perspektifinde COVID-19 pandemisi Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 122-125
İndirilme: 560 - Görüntülenme: 1568

Gökhan Aslım, Aşkın Yaşar. Türkiye'de "COVID-19 özelinde" salgın hastalıklarda veteriner hekimlerin rolü ve önemi Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 126-134
İndirilme: 626 - Görüntülenme: 1567

Kadir Yeşilbağ,Gizem Aytogu. Hayvanlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 135-141
İndirilme: 756 - Görüntülenme: 1535