pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
Yazar İndeksi
2021, Cilt 37, Sayı 4

YazarlarSayfa numaraları
Abotaleb M 265
Aydoğdu S 225
Badr A 265
Çiftçi 259
Dhaka V 265
Ecer B 259
Eken E 225
Ekici M 296
Elifoğlu TB 252
Gökyaprak SM 259
Güngör H 243
Kara E 252
Karakaya K 265
Kaya U 252
Khatib A 265
Kıvrak MB 296
Koplay M 225
Kurtdede E 252
Kuşat T 313
Küçükaslan 286, 303
Mishra P 265
Onmaz DE 259
Özaydın T 235
Öznurlu Y 235
Öztürk B 259
Sakarya E 274
Satar M 274
Sur E 235, 313
Takcı A 296
Yerlikaya N 303
Yiğit A 286
Yipel FA 243
Yonar A 265
Yonar H 265