2013, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-137
Rat diyetlerine arı poleni ilavesinin antioksidan durum üzerine etkisi
Marcela Capcarova1, Adriana Kolesarova1, Anna Kalafova1, Branislav Galik2, Milan Simko2, Miroslav Juracek2, Robert Toman3
1Department of Animal Physiology, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku Nitra, Slovak Republic
2Department of Animal Nutrition, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku Nitra, Slovak Republic
3Department of Veterinary Disciplines, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku Nitra, Slovak Republic
Anahtar Sözcükler: Arı poleni, antioksidanlar, kan
Görüntülenme Sayısı:2386 - İndirilme Sayısı: 1532

Amaç: Mevcut araştırmada ratların oksidatif durum parametreleri üzerine gıda desteği olaral arı poleni ilavesinin etkisi incelendi.

Gereç ve Yöntem: Yetişkin Wistar ratlar 3 gruba ayrıldı: Birinci grup kontrol (C) olarak ayrılırken, diğer iki grup deneme grupları (E1, E2) olarak ayrıldı. Deneme gruplarından E1 grubu diyetine 300 mg/kg arı poleni ilavesi yapılırken, ikinci E2 grubuna 500 mg/kg dozunda ilave yapılarak 90 gün beslendi. Arı poleni ilavesi yapılmayan grup ise kontrol grubu olarak değerlendirildi. Albümin, bilirubin, demir, total antioksidan durum ve süperoksid dismutaz düzeyleri spektrofotometri ile belirlendi.

Bulgular: Ratların diyetlerine 500 mg/kg dozunda arı poleni ilavesinin albümin ve total antioksidan durum düzeylerinin istatistiki olarak (P<0.05) yükselttiği belirlendi.

Öneri: İnsan ve hayvan diyetlerine arı poleni ilavesinin antioksidan kaynağı olabileceği ifade edilebilir.