2013, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 138-142
Güneydoğu İran'ın Kerman şehri pastanelerinde satışa sunulan kremalı ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal kaliteleri
Masoud Sami1, Atefeh Nasri2, Mahboobeh Bagheri3, Hamid Sharifi1
1Department of Food Hygiene and Public Health, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
2Department of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, University of Shiraz, Shiraz
3Department of Food Hygiene and Quality Control, School of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
Anahtar Sözcükler: Kremalı ürünler, bakterial ve kimyasal muayene, pastane, İran
Görüntülenme Sayısı:2673 - İndirilme Sayısı: 1723

Amaç: Mevcut amacı Kerman şehrinde bulunan pastacılarda satışa sunulan kremalı ürünlerin kimyasal ve mikrobiyolojik durumlarını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Toplam 50 adet pastaneciden elde edilen 250 adet örnek toplandı ve kimyasal (yağ içeriği ve asidite) ve mikrobiyolojik (total bakteri ve koliform sayısı, koagulaz pozitif Staphylococcus aureus) durumu belirlendi.

Bulgular: Şehrin farklı bölgelerindeki pastanecilerden elde edilen örneklerde total bakteri sayısı dışında (P<0.05) diğer parametreler arasında istatistiki fark alınmadı. İncelenen örnekler total bakteri sayısı (n:38, %76), coliform sayısı (n:30, %60), E. coli sayısı (n:7, %14), S. aures sayısı (n:10, %20), yağ (n:38, %76) ve asidite (n:24, %48) açısından incelendiğinde İran Ulusal Standart merkezince belirlenen değerlere uymadığı belirlendi.

Öneriler: Pastaneler halk sağlığı açısından sağlık problemleri oluşturabilir.