2013, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-162
Abort problemli sığırlarda Bovine Viral Diarrhea Virus enfeksiyonunun serolojik ve virolojik araştırılması
Oya Bulut1, Oguzhan Avci1, Orhan Yapici1,2, Sibel Yavru1, Atilla Simsek1
1Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya, Türkiye
2Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Kyrgzstan-Turkey Manas, Bishkek, Kyrgzstan
Anahtar Sözcükler: Abort, BVDV, ELISA, sığır
Görüntülenme Sayısı:2377 - İndirilme Sayısı: 1343

Amaç: Bu çalışma Konya'da abort problemli bir sığırcılık işletmesinde Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) enfeksiyonunun varlığının belirlenmesi amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: İnfertilite ve abort problemi görülen 228 sığırdan kan serumu ve lökosit örnekleri toplanarak BVDV antijen ve BVDV'ye karşı gelişen antikorlar yönünden Enzyme Linked Immunosorbent Assay ile incelendi.

Bulgular: Araştırmada 41 (%17.9) serum örneği seropozitif, 4 (%1.7) lökosit örneği BVDV antijen pozitif olarak belirlendi. BVDV antijen pozitif bulunan 4 sığırın 2 (%0.8)'si seropozitif 2 (%0.8)'si ise seronegatif tespit edildi. Antijen pozitif/ antikor negatif hayvanlar 2 hafta sonra tekrar örneklendi. Seronegatif sığırlar için aynı sonuçlar elde edildi. Persiste enfekte oldukları belirlenen bu hayvanlar kesime gönderildi.

Öneri: İşletmelere alınacak olan hayvanların kontrol edilerek hem BVDV antijen hem de antikor negatif olanların dahil edilmesi gerekmektedir.