pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 4, Sayfa(lar) 176-179
Safkan yarış atlarında serum kardiyak troponin I düzeylerinin değerlendirilmesi
Javad Tajik1, Alireza Sazmand2, Seyed Hossein Hekmatimoghaddam3, Mohamad Reza Shirazi4
1Department of Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
2Department of Agriculture, Payame Noor University, Iran
3Department of Laboratory Sciences, Faculty of Paramedicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
4Young Researcher Club, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
Anahtar Sözcükler: Serum, kardiyak troponin I, safkan at
Görüntülenme Sayısı:2114 - İndirilme Sayısı: 2059

Amaç: Safkan yarış atlarında serum kardiyak troponin I düzeylerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Klinik olarak sağlıklı 49 adet safkan yarış atından elde edilen serumlardan troponin I düzeyi ticari olarak satılan ELISA kiti ile belirlendi.

Bulgular: Serum troponin I düzeyi ortalaması 0.504±0.083 ng/mL (<0.2-1.7 ng/mL) ve medianı <0.2 ng/mL olarak belirlendi. Median olarak bulunan değer kitin belirleme limitinin altında olarak değerlendirildi.

Öneri: İran'da atlarda ölçülen serum troponin I düzeyleri diğer araştırmalardan kısmen farklı belirlendi.