pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 4, Sayfa(lar) 211-215
Sığır masseter kaslarında kuduz virüsünün anatomik lokalizasyonun Real-Time PCR ile belirlenmesi
Atilla Yoldaş1, Ramazan İlgün2, Nevin Tuzcu3, Akın Yığın4, Erdal Özmen5
1Veterinary Research Institute, Adana, Turkey
2Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
3Cumhuriyet University Cutfam, Sivas, Turkey
4Department of Biology, Faculty of Arts and Sciences, Cukurova University, Adana, Turkey
5Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
Anahtar Sözcükler: Masseter kasları, kuduz, Real time-PCR
Görüntülenme Sayısı:1939 - İndirilme Sayısı: 1389

Amaç: Bu çalışmada sığırlarda kuduz virüsünün masseter kaslarda izlediği patho-anatomik lokalizasyonun Real-Time PCR ile belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kuduz bir köpek tarafından yüz bölgesinden ısırılmış 1.5 yaşında erkek sığırda yapıldı. Kuduz şüphesiyle karantinada tutulduktan 15 gün sonra ölen sığırın ilgili bölgesinden doku örnekleri alındı. Standart diseksiyon yöntemleriyle ısırılan bölgede N. trigeminus sinirinin dalları incelendi. Sığır baş bölgesinin 32 farklı kısmı Tagman probe esasına dayalı RT-PCR ve FAT yöntemiyle incelendi.

Bulgular: Kuduz virüsüne spesifik nükleik asitler masseter kasların motor sinirlerinde; N. trigeminus'un N. mandibularis dalında N. masticatorius, N. mandibularis, N. massetericus ve Nn. temporalis profunda unilaterally ganglion trigeminale ve ponsta Real Time-PCR ile belirlendi. Beynin diğer kısımlarında incelenen örneklerde tespit edilemedi.

Öneri: Bu çalışmada sığırlarda nöronal bağlantıların ve sinaps geçişlerinin virüs nükleik asitlerinin RT-PCR yöntemi ile ortaya konulmasıyla anatomik olarak izlenebileceği belirlendi.