2013, Cilt 29, Sayı 4, Sayfa(lar) 216-219
Şap görülen koyunlarda plazma biyokimyasal değerler
Oğuzhan Avcı, Sibel Yavru, Oya Bulut
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Kampus, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Biyokimyasal değerler, koyun, şap
Görüntülenme Sayısı:2389 - İndirilme Sayısı: 2213

Amaç: Bu araştırmada, şap hastalığına (FMD) yakalanmış koyun plazmalarının biyokimyasal değerlerindeki değişimlerin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Şap hastalıklı (n=6) ve sağlıklı (n=6, kontrol) 12 adet Akkaraman ırkı koyundan kan alınarak plazmaları çıkarıldı. Plazma kalp hasarı (Kreatin kinaz, kreatin kinaz-MB, laktat dehidrogenaz, aspartat aminotransferaz), karaciğer hasarı (Alanin aminotransferaz, gamma glutamiltransferaz, total protein, albümin, total bilirubin), böbrek hasarı (Kreatinin, kan üre nitrojen) belirteçleri, lipit metabolizması ürünleri (Kolesterol, trigliserit, düşük yoğunluklu lipoprotein) ve fosfor düzeyleri otoanalizörde belirlendi.

Bulgular: Hasta ve sağlıklı hayvanların alanin aminotransferaz, kreatinin, kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein değerleri arasında istatistiki fark (P<0.05) belirlendi.

Öneri: İstatistiksel fark alınan parametrelerin sağlıklı koyun değerleri arasında bulunması nedeni ile şap enfeksiyonunun erişkin koyunlarda kalp, karaciğer, böbrek, sıvı elektrolit ve lipit metabolizması üzerinde belirgin olarak etkili olmadığı ifade edilebilir.