2014, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
Yerli merkeplerde vena portae'nın karaciğer içerisindeki dağılımı üzerine makroanatomik araştırmalar
Yasin Demiraslan1, Kadir Aslan1, İftar Gürbüz1, M. Orhun Dayan2
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2elçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Karaciğer, merkep, vena portae, intrahepatik dallanma
Görüntülenme Sayısı:2337 - İndirilme Sayısı: 1832

Amaç: Merkeplerde v. portae'nın karaciğer içerisindeki seyri ve dallanmasının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Materyal olarak 6 adet merkep (3 adet dişi, 3 adet erkek) kullanıldı. Genel anestezi altında kanları boşaltılan merkeplerin cavum abdominis'i açıldıktan sonra karaciğere ulaşıldı. V. portae %0.9'luk tuzlu su ile yıkandı ve renklendirilmiş lateks enjekte edildi. 48 saat çeşme suyu içerisinde bekletilen karaciğerler diseke edildi.

Bulgular: Çalışmada, v. portae'nın ramus dexter'i vermeden önce 6 adet kalın (ort.: 5.75 mm), 2 (ort.:1.57 mm) adet ince dal verdiği saptandı. 6 adet kalın dalın lobus hepatis dexter içerisinde caudal, cranio-dorsal, sağ caudo-dorsal, sağ intermedial, sağ cranio-dorsal ve sağ cranio-ventral yönde ilerlediği tespit edildi. Diğer ince iki dalın ise bölge karaciğer dokusunda dağıldığı saptandı. Oldukça geniş çaplı (ort. çapı: 11.32 mm) olan ramus dexter'in sağ caudo-ventral ve lobus quadratus yönünde olmak üzere iki dala ayrıldığı belirlendi. Ramus sinister'in (ort. çapı: 14.75 mm) ise karaciğerin lobus quadratus'una ve lobus hepatis sinister'ine ortalama 4.84 mm kalınlıkta 7 adet dal ile kan getirdiği belirlendi. Bunlar, sol cranio-dorsal, sol medial, lobus quadratus (2 adet), sol intermedial, sol caudo-ventral ve sol cranioventral yönde seyreden dallardı.

Öneri: Çalışmadan elde edilen bulguların genel itibariyle at v. portae'sının karaciğer içerisindeki dağılımına benzediği görülmekle birlikte, atlarla merkepler arasında bazı farklılıkların olduğu belirlendi.