2014, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-010
Ovariohisterektomi yapılan köpeklerde intravenöz deksketoprofen trometamol'ün postoperatif ağrı üzerine etkisi
Zulfikar Kadir Saritas1, Musa Korkmaz1, Oktay Yilmaz2
1Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Deksketoprofen, köpek, ovariohisterektomi, postoperatif ağrı
Görüntülenme Sayısı:3087 - İndirilme Sayısı: 2477

Amaç: Bu çalışmanın amacı ovariohisterektomi yapılan köpeklerde intravenöz deksketoprofen trometamolün postoperatif ağrı üzerine olan etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Ergin 17 dişi köpek rastgele iki gruba ayrıldı. Deksketoprofen trametamol (DEX) grubuna (n=10, 1mg/kg, IV) anesteziden uyanma sonrası deksketoprofen trametamol uygulanırken, kontrol (C) grubuna (n=7) herhangi bir analjezik uygulanmadı. Bütün köpeklerin ovariohisterektomileri median laparatomi ile aynı araştırmacı tarafından gerçekleştirildi. Postoperatif periyod süresince kalp frekansı, solunum sayısı ve vücut ısısı ölçüldü. Operasyon sonrası 0, 1, 4 ve 6. saat ağrı düzeyleri iki araştırmacı tarafından değerlendirildi. İki grubun ağrı düzeylerinin değerlendirilmesinde modifiye Melbourne Üniversitesi ağrı skalası (UMPS) kullanıldı.

Bulgular: Modifiye UMPS test sonuçlarına göre DEX grubunda postoperatif birinci saat ağrı skorunun istatistiksel olarak önemli derecede (P<0.05) azaldığı belirlendi. DEX grubunda 6. saat ağrı skorunun daha düşük olmasında rağmen diğer ölçüm zamanlarında önemli bir fark (P>0.05) belirlenmedi.

Öneri: Deksketoprofen uygulamasında vital bulguların stabil olması umut verici bir bulgudur. Ağrı skorunda gösterdiği klinik avantaj ile deksketoprofen köpeklerde postoperatif ağrı kontrolü için kullanım yeri bulabilir.