pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-029
Tarsus Çatalburun ırkı Türk av köpeklerinin bazı morfolojik özellikleri
Yusuf Ziya Oğrak1, Atila Yoldaş2, Milivoje Urosevic3, Darko Drobnjak3
1Department of Animal Breeding and Husbandry, Faculty of Veterinary Medicine,Cumhuriyet University, Sivas
2Adana Veterinary Control Institute, Adana, Turkey
3International Cynology Judge, Centre for Preservation of Indigenous Breeds, Belgrade, Serbia
Anahtar Sözcükler: Tarsus Çatalburun, av köpeği, morfolojik özellikler
Görüntülenme Sayısı:1892 - İndirilme Sayısı: 1220

Amaç: Çalışma yetiştirici elinde bulunan Tarsus Çatalburun ırkı Türk av köpeklerinin bazı morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla, anayurtları olan Tarsus ve Adana kentlerinde yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada, yaşları 2–6 arasında değişen 10'u dişi 12'si erkek olmak üzere toplam 22 Çatalburun köpeği kullanıldı. Cinsiyet gruplarının tüm değişkenler için karşılaştırmalarında Student-t testinden yararlanıldı.

Bulgular: Tarsus Çatalburun köpekleri ile ilgili ilklerden olan bu çalışmada, 13 farklı ölçüm yapıldı. Ölçümlerde cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs çevresi, göğüs genişliği, göğüs derinliği, ön incik çevresi, arka incik çevresi, baş uzunluğu, baş çevresi, baş genişliği, burun uzunluğu ve kulak uzunluğuna ait ortalama değerler sırasıyla, 50.78±1.02, 49.45±1.01, 54.29±0.93, 64.75±0.75, 15.75±0.24, 20.97±0.27, 11.93±0.22, 10.84±0.26, 26.95±0.29, 41.07±0.41, 11.36±0.12, 12.18±0.19 ve 17.95±0.25 cm olarak elde edildi. Cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs çevresi, arka incik çevresi ve baş uzunluğu arasındaki ortalamalarda dişi ve erkek köpekler arası farklılıklar istatistikî olarak önemli (P<0.01) bulundu.

Öneri: Tarsus Çatalburun köpeklerinin morfolojik yapılarının standardize edilebilmesi için kayıtlı ve sistematik yetiştiriciliği ile birlikte, bunların bütün özelliklerinin ele alındığı çok sayıda araştırmanın yapılması gerekli gözükmektedir.