pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-043
Mısır'da bir koyun çiftliğinde ovine pulmoner adenokarsinoma
Khaled Radad, Sary Khalil
Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Assiut University, Assiut, Egypt
Anahtar Sözcükler: Adenokarsinoma, histopatoloji, akciğer, koyun
Görüntülenme Sayısı:1853 - İndirilme Sayısı: 1330

Ovine pulmonar adenokarsinoma koyunlarda retrovirüsün neden olduğu akciğer kanseridir. Mevcut vaka raporunun amacı Mısır'da bir koyun çiftliğinde hastalığın histopatalojik ve klinik tanımı yapmaktır. Çiftlikteki 4 adeti ölü ve 5 adeti hasta genç koyuna klinik, makroskobik ve histopatalojik değerlendirmeler yapıldı. Histopatalojik incelemeler için akciğer, mediastinal lenf yumruları, karaciğer, kalp, böbrek ve beyin dokusu örnekleri alındı. Örnekler %10 formalde tespit edildi ve ışık mikroskopta incelendi. İncelene hayvanlarda ağır kilo kaybı ve burunda mokuid akıntı gözlendi. Nekropside akciğer çok sayıda grimsi köpüklü sıvı ve pleural boşluk mukois sıvı birikimi gözlendi. Histopatalojik incelemede çok sayıda alveolar epitek kökenli kapsülsüz neoplastik odaklar tespit edildi. Neoplastik odak kübik ve sütun hücrelerden oluşmaktaydı. Bunlar düzenli papillar ve asiner şekilde belirlendi. Proliferatif hücreler küçük damar hücreleri ve fibroblast içeren yumuşak doku ile desteklenmiş olarak belirlendi. Neoplastic odaklarla ilişkili alveolar boşluklarda çok sayıda şişkin makrofaj varlığı belirgindi. Sonuç olarak ovine pulmonar adenokarsinomalar için kübik ve uzun hücrelerle kaplı alveolar epitelin transformasyonu ve burundan mukoid sıvı akıntısı patognomiktir.