pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 068-071
Koyunlarda Tarantula cubensis alkolik ekstraktının (Theranekron®) serum tiyobarbitürik asit reaktif ürünlerine etkisi
Burak Dik1, Ayşe Er1, Orhan Çorum2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tarantula cubensis, tiyobarbitürik asit reaktif ürünleri, güvenlik, koyun
Görüntülenme Sayısı:2515 - İndirilme Sayısı: 2129

Amaç: Mevcut araştırmanın amacı koyunlarda Tarantula cubensis alkolik ekstraktının serum tiyobarbitürik asit reaktif ürünlerine etkisini değerlendirmektir. Ayrıca hematolojik ve biyokimyasal parametrelere etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Altı adet Akkaraman koyuna tek doz (6 mL/koyun, SC) Tarantula cubensis alkolik ekstraktı uygulandı. Kan örnekleri uygulamadan hemen önce (0 saat, kontrol) ve sonraki 2, 4, 8, 12, 24 ve 48. saatlerde alındı. Serum tiyobarbitürik asit reaktif ürünleri düzeyi ELISA okuyucusunda belirlendi. Biyokimyasal ve hematolojik parametreler sırası ile otoanalizör ve kan hücresi sayım cihazında belirlendi.

Bulgular: Tarantula cubensis alkolik ekstraktı koyunlarda serum tiyobarbitürik asit reaktif ürünleri düzeyini belirgin şekilde düşürdü, ancak istatistiki fark belirlenmedi. Ayrıca ekstratın hematolojik ve biyokimyasal parametrelere olumsuz etkisi belirlenmedi.

Öneri: Tarantula cubensis alkolik ekstraktının antioksidan etkinlik gösterebileceği ve kısa süreli değerlendirilmesi dikkate alındığında koyunlarda güvenli olabileceği ifade edilebilir.