2014, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 072-079
Farelerde ve koyunlarda inaktif Corynebacterium pseudotuberculosis aşısının kazeöz lenfadenitise karşı etkinliği
Osman Erganiş, H. Hüseyin Hadimli, Kürşat Kav, Aslı Sakmanoğlu, Zafer Sayın, Yasemin Pınarkara
Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Corynebacterium pseudotuberculosis, aşı, kazeöz lenfadenitis
Görüntülenme Sayısı:2363 - İndirilme Sayısı: 1646

Amaç: Bu çalışmada, Kazeöz Lenfadenitis'e (KLA) karşı hazırlanan Corynebacterium pseudotuberculosis aşısının etkinliğini fare ve koyunlarda belirlemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Üç farklı kombinasyonda (PLD, bakterin ve kombine) C. pseudotuberculosis aşıları hazırlandı. Aşılar, farelere 3 hafta aralıkla 2 kez deri altı yolla (0.1 mL) uygulandı. Farelere aşılamadan 15 gün sonra, çelınç olarak patojenitesi LD50'si belirlenen C. pseudotuberculosis suşu ve PLD deri altı yolla verildi. Fareler 20 gün boyunca ölüm ve hastalık yönünden gözlendi. Ölen hayvanların nekropsisi yapıldı ve iç organları mikrobiyolojik yönden incelendi. Koyunlar, ticari ve kombine aşılar ile deri altı yolla (1 mL) 3 hafta aralıkla 2 kez aşılandı. Aşılama öncesi ve 45-60 gün aralıklarla 20 haftaya kadar kan örnekleri alındı. Ayrıca apse oluşumu yönünden lenf düğümleri makroskobik olarak muayene edildi. Koyun ve fare kanlarında C. pseudotuberculosis'e karşı oluşan antikor titreleri modifiye ELISA ile belirlendi.

Bulgular: Kontrollere göre aşılanmış fare serumlarındaki antikor titreleri belirgin olarak yüksek bulundu. Çelınç denemelerinde PLD verilen, PLD ve kombine aşıları ile aşılanan farelerde hastalık ve ölüm gözlenmedi. Canlı bakteri verilen bakterin, kombine aşıları ile aşılanan farelerde kontrol gruplarına göre daha az olarak hastalık ve ölüm tespit edildi (P<0.05). Koyunlarda kontrollere göre antikor titreleri daha yüksek bulunurken apse oluşumu daha düşük olarak belirlendi (P<0.05).

Öneri: C. pseudotuberculosis kombine aşısının koyunları KLA enfeksiyonundan korunmasında yararlı olduğu kanaatine varıldı.