pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-088
Differential diagnosis of Fasciola hepatica from different animal hosts by PCR
Osman Selcuk Aldemir1, Mederle Narcisa2
1Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, Isıklı, Aydin, Turkey
2Universitatea de StiinNe Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara, Facultatea de Medicina Veterinara, Timisoara, Romania
Anahtar Sözcükler: Ayırıcı teşhis, Fasciola hepatica, RAPDPCR, koyun, keçi
Görüntülenme Sayısı:1864 - İndirilme Sayısı: 1232

Amaç: Bu çalışmanın amacı koyun ve keçiden elde edilen Fasciola hepatica'nın PCR ile ayırıcı teşhisinin yapılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Örnek materyal (F. hepatica) koyun ve keçilerden elde edildi. Elde edilen parazitler birkaç kez pH:7.4 fosfat bufer solusyonunda yıkandıktan sonra, genomik DNA ekstraksiyonu amacıyla fenol ekstraksiyon/etanol presipitasyon metodu uygulandı. PCR koşullarının optimizasyonunda her bir F. hepatica'nın DNA'sını amplifiye edebilmek için rastgele 5 adet primer seçildi.

Bulgular: Hem koyun, hemde keçilerden elde edilen F. hepatica'ların RAPD-PCR tekniği ile amplifikasyonu sonucu farklı büyüklük ve sayıda bandlar elde edildi. Elde edilen bu bandların büyüklükleri ve sayıları sayesinde F. hepatica'ya ait genetik varyasyonlar identifiye edildi. Koyun ve keçi orjinli parazitlere (F. hepatica) ait bu bandlar tür spesifiktir.

Öneri: Bu çalışma ile koyun ve keçilerde bulunan F. hepatica'nın ayırıcı teşhisinde RAPD-PCR tekniğinin kullanılmasının daha uygun olacağı saptanmıştır.