pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-094
Kore'deki broyler tavuklarda Eimeria tenella ve Eimeriaa cervulina'nın internal transcribed spacer 1, ITS- 1fragmentine dayalı filogenetik analizi ve karşılaştırılması
Myung-Jo You
Laboratory of Veterinary Parasitology, College of Veterinary Medicine and Bio-safety Research Centre, Chonbuk National University, Jeonju, Korea
Anahtar Sözcükler: E. tenella, E. acervulina, ITS-1, kanatlı
Görüntülenme Sayısı:1848 - İndirilme Sayısı: 1606

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kore'de kanatlıları infekte eden Eimeria tenella, Eimeria acervulina'nın tespit edilmesini sağlayacak basit bir PZR gerçekleştirmek ve aynı ve komşu türler ile filogenetik ilişkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: İki kanatlı Eimeria türünün (E. tenella ve E. acervulina) ribosomal RNA genlerinin internal transcribed spacer 1 (ITS-1) bölgelerinin sekans analizleri yapıldı ve sahadan elde edilen örneklerle bunlar arasında filogenetik ilişki analiz edildi.

Bulgular: Kore'deki E. tenella ve E. acervulina'ların 273-bp ve 147-bp uzunluktaki sekansları kısmi nükleotid sekansları kullanılarak elde edilen filogramlar ile benzerlik gösterdi. Aynı türler içinde sekanslar E. tenella için %98 ve E. necatrix için %89 homologdur. Aynı türler içinde homoloji E. acervulina için %97, E. maxima için %77 ve E. mitis için %76 olarak belirlendi. Her bir Eimarei türünün ITS bölgesi yeterli türler-arası dizi varyasyonuna sahipti ve kullanılan primer Kore'deki herbir isolattan amplifikasyon yapmak için yeterli idi.

Öneri: Bu çalışmada kullanılan moleküler metot benzer Eimeria türleri arasında ayrım yapmak için kullanışlıdır ve kanatlı coccidial enfeksiyonlarının epidemiyolojisi ve teşhisi için faydalı metodlar sunmaktadır.