pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-101
Burdur ili küçükbaş hayvancılık işletmelerinin mevcut durumu
Özkan Elmaz, Özgecan Korkmaz Ağaoğlu, Aykut Asım Akbaş, Mustafa Saatcı, Mehmet Çolak, Mahiye Özçelik Metin
Department of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Istiklal Campus, Burdur, Turkey
Anahtar Sözcükler: Koyun, keçi, işletme yapısı, üretim özellikleri, yönetim uygulamaları
Görüntülenme Sayısı:1870 - İndirilme Sayısı: 1373

Amaç: Bu çalışma Teke yöresi olarak bilinen Burdur ili merkez ilçeye bağlı köy ve beldelerdeki küçükbaş işletmelerinin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın verileri çiftçilerle yüz yüze yapılan anketlerden elde edildi. Veriler 32 köy ve beldeden olmak üzere 48 keçi ve 64 koyun işletmesinden toplandı. Anket 5 temel bölüm içermektedir; işletmelerin demografik bilgileri, işletmelerin barınak ve çevre düzenlemesi ile ilgili bilgileri, işletmelerdeki bakım – besleme yöntemleri, işletmelerdeki sağım yöntemleri ile hijyen kriterleri ve çiftlik yönetimi konularını içermektedir.

Bulgular: İşletme başına düşen anaç koyun sayısı ve anaç keçi sayısı sırasıyla 93.3 ve 117.9 baş olarak bulundu. Koyun ve keçi işletmelerinde çalışan yetiştiricilerin sırasıyla %85.9 ve %77.2 oranıyla ilkokul mezunu oldukları tespit edildi. İncelenen koyun işletmelerinin %84.4'ü yarı açık barınak ağıl tipindedir. Keçi işletmelerinde bu oran %70.4'tür. Koyun işletmelerinde kuzuların süt emme süresinin 4 ile 6 ay arasında; keçi işletmelerinde ise oğlakların süt emme süresinin 4 ile 7 ay arasında değiştiği saptandı. Araştırma kapsamında incelenen koyun ve keçi işletmelerinde ortalama günlük süt verimi sırasıyla 0.5±0.09 lt/gün/koyun ve 0.5±0.3 lt/gün/ keçi'dir.

Öneri: Bu araştırma, Teke yöresinin önemli bir merkezi olan Burdur ilinin küçükbaş işletmelerinin mevcut durumunu ortaya koyan ilk çalışmadır. Bu sonuçlar Burdur ilinde ileride yapılacak olan koyun ve keçi yetiştiriciliğini geliştirme çalışmalarına önemli bir veri tabanı oluşturacaktır.