pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-137
Süt ineklerinde klinik endometritisin tedavisi ve gebelik oranı üzerine N-asetilsistein'in etkisi
Bunyamin Tras1, Dursun A. Dinc2, Kamil Uney1
1Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: İnek, klinik endometritis, N-asetilsistein, gebelik oranı
Görüntülenme Sayısı:2075 - İndirilme Sayısı: 2110

Amaç: Bu çalışmada süt ineklerinde klinik endometritisin tedavisi ve gebelik oranı üzerine N-asetilsistein (NAS)'in etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, ticari bir süt işletmesinde 50-60 günlük gönüllü bekleme süresinden sonra endometritisin klinik bulgularını gösteren 36 inek üzerinde gerçekleştirildi. Klinik endometritis, vajinada belirlenen uterus akıntısının değerlendirilmesiyle tanımlandı. İneklerden servikal svap örnekleri mikroorganizma ve tedavi için en etkili antibakteriyel ajanı belirlemek için toplandı. İnekler rastgele NAS tedavisi yapılan (NAS-T) ve yapılmayan (nNAS-T) olmak üzere iki gruba ayrıldı. NAS-T grubuna (n=18) %2'lik NAS uygulamasından 12 saat sonra amoksisilin trihidrat+potasyum klavulanat (3500 mg+875 mg) uygulaması yapıldı ve bu uygulama üç gün tekrar edildi. nNAS-T grubuna (n=18), NAS-T grubunda uygulanan tedavi protokolündeki NAS uygulaması yerine 100 mL serum fizyolojik uygulaması yapıldı. Tedavi oranı, tedaviyi takiben gerçekleşen ilk doğal östrusta klinik endometritisin bulgularını göstermeyen (vaginal muayenede şeffaf veya yarı şeffaf mukus) ineklerin oranı olarak tanımlandı. Hayvanlar tedaviden sonraki ilk doğal östrusta suni yolla tohumlandı.

Bulgular: NAS-T grubunda tedavi (%83.3) ve gebelik (%66.7) oranlarının nNAS-T grubuna (sırasıyla %55.5 ve %27.8) göre önemli derecede yüksek olduğu belirlendi (P<0.05).

Öneri: İneklerde klinik endometritisin tedavisinde NAS kullanımı, tedavi başarısını ve gebelik oranını artırabilir.