pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 4, Sayfa(lar) 166-173
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunlarının bazı parametreler yönünden değerlendirilmesi
Ali Yiğit1, Erol Aydın2, Mete Cihan3
1Department of History, Kafkas University, Kars, Turkey2Department of Livestock Economics and Management, Kafkas University, Kars, Turkey
3Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kafkas Üniversitesi (KAÜ), mezun, veteriner hekimliği, veteriner hekimliği eğitimi
Görüntülenme Sayısı:2035 - İndirilme Sayısı: 1252

Amaç: Bu çalışma, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1990-2011 yılları arasında mezun olan veteriner hekimlerin bazı parametreler yönünden değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Mezuniyet yıllıklarına ait defterler ile mezun olan öğrencilere ait arşiv dosyaları incelenerek cinsiyet, doğum yeri, ortalama mezuniyet yaşı ve yılı bilgilerinin yer aldığı 22 yıllık (1990-2011) mezun profili çıkarıldı. Bu mezunların çalıştıkları yer ile çalışma alanı bilgileri, mezunlar ile yapılan görüşmeler ve internet erişiminden sağlandı.

Bulgular: Doğum yeri ile çalışma yeri arasında pozitif bir ilişkinin varlığı (n=634, %54.37), mezunların %84.10'unun kamu (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) ve klinik hizmeti alanında çalışması ve işsiz veteriner hekimin olmaması dikkat çekicidir.

Öneri: Yüksek Öğretim Kurulu'nun veteriner hekimliği eğitiminde türe dayalı klinik yapılanmayı tartıştığı günümüzde, çalışma verileri doğrultusunda özellikle küçükbaş ve büyükbaş ağırlıklı hayvana sahip Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan fakültenin, altyapı sorunları uygun hale getirildiği takdirde, bu türlere yönelik eğitim vermesi gerektiği söylenebilir.