2011, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-239
Sığırların doku örneklerinde zeranol ve trenbolon kalıntılarının belirlenmesi
Firdevs Mor1, Fatma Şahindokuyucu1, Kürşat Kav2, Afşin Köker3
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Burdur
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Burdur
Anahtar Sözcükler: Zeranol, trenbolon, karaciğer, böbrek, et
Görüntülenme Sayısı:2561 - İndirilme Sayısı: 2254

Amaç: Bu çalışmada, 2009 yılı Ocak-Kasım ayları arasında Burdur'da tüketime sunulan sığır karaciğer, böbrek ve et örneklerinde zeranol ve trenbolon varlığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Mezbahadan elde edilen 30'ar adet karaciğer, böbrek ve et örneklerinde zeranol ve trenbolon varlığı ELISA yöntemiyle belirlendi.

Bulgular: Analizi yapılan 30 karaciğer örneğinin 3'ünde (%10) 100-150 ng/kg, 7'sinde (%23.3) 151-200 ng/kg ve 19'unda (%63.3) ise 201-500 ng/kg düzeylerinde zeranol belirlendi. 30 böbrek örneğinin 4'ünde (%13.3) 100-150 ng/kg, 5'inde (%16.6) 151-200 ng/kg ve 21'inde (%70) ise 201-500 ng/kg düzeyleri arasında zeranol tespit edildi. 30 et örneğinin 4'ünde (%13.3) 100-150 ng/kg, 5'inde (%16.6) 151-200 ng/kg ve 2'inde (%6.6) ise 201-500 ng/ kg düzeyleri arasında zeranol belirlendi. Karaciğer örneğinin 1'inde (%3.3) 100-150 ng/kg, 15'inde (%50) 151-200 ng/kg ve 14'inde (%46.6) ise 201-500 ng/kg düzeylerinde trenbolon saptandı. 30 böbrek örneğinin 2'sinde (%13.3) 100-150 ng/kg, 4'ünde (%26.6) 151-200 ng/kg ve 24'ünde (%80)'ünde ise 201-500 ng/kg düzeylerinde trenbolon tespit edildi. 30 et örneğinin 3'ünde (%10) 50-100 ng/kg, 21'inde (%70) 100-150 ng/kg ve 6'sında (%20) ise 151- 200 ng/kg düzeylerinde trenbolon belirlendi.

Öneri: Tespit edilen zeranol ve trenbolon düzeylerinin doğrulama testleri ile doğrulanması gerektiği ve çalışmada tespit edilen anabolizan madde düzeylerinin halk sağlığı için tehlikeli olabileceği kanısına varıldı.