pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 4, Sayfa(lar) 222-226
Koyun fötuslarında Border Disease Virus varlığının immunperoksidaz ile saptanması
Sibel Yavru, Oğuzhan Avcı, Kamil Atlı
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Border disease virus, fötus, immunperoksidaz, koyun
Görüntülenme Sayısı:1672 - İndirilme Sayısı: 1204

Amaç: Bu çalışma Konya'da koyun fötuslarında pestiviral antijenlerin araştırılması amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 34 adet koyun fötusundan elde edilen toplam 170 doku örneği (karaciğer, akciğer, lenf, dalak ve beyin) Border Disease Virus (BDV) antijen varlığı yönünden Madin-Darby Bovine Kidney devamlı hücre kültürlerinde immunperoksidaz (IP) testi ile incelendi.

Bulgular: Fötusların %8.82'sinde pestiviral antijen varlığı belirlendi. 3 adet fötusa ait 8 doku örneği (3 karaciğer, 3 akciğer ve 2 beyin) pozitif tespit edildi. Aynı fötuslara ait lenf ve dalak örneklerinin hiçbirisinde pozitiflik belirlenmedi.

Öneri: Konya'da BDV ile mücadele edilmesi gerekliliği ifade edilebilir.