2015, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-042
Dağ nanesinin (Mentha caucasica) Japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) performans, bazı vücut ölçüleri ve canlı ağırlık arasındaki ilişkilerine etkisi
Tamer Çağlayan1,3, Erdoğan Şeker2,4
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, 2Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Bişkek, Kırgızistan
4Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Bişkek, Kırgızistan
Anahtar Sözcükler: Dağ nanesi (Mentha caucasica), performans, vücut ölçüleri, canlı ağırlık, Japon bıldırcını
Görüntülenme Sayısı:2525 - İndirilme Sayısı: 1267

Amaç: Bu araştırma Japon bıldırcınlarında dağ nanesinin (Mentha caucasica) performans, bazı vücut ölçüleri ve canlı ağırlık arasındaki ilişkilerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 1 günlük yaştaki 150 Japon bıldırcını civciv kullanıldı. Bıldırcınlar, her grupta 50'şer adet olmak üzere, kontrol, nane I (%0.75) ve nane II (%1.50) olarak üç gruba ayrıldı. Bıldırcınlar çıkımdan itibaren 6 hafta süresince haftalık olarak tartıldı ve vücut ölçüleri (baş uzunluğu, baş genişliği, vücut uzunluğu, bacak uzunluğu, ayak uzunluğu, kanat uzunluğu) tespit edildi.

Bulgular: Nane ile beslenen gruplardaki canlı ağırlık ortalamalarının kontrol grubundan yüksek olduğu tespit edildi (P<0.05). Genel olarak nane verilen gruplarda yemden yararlanma oranları azaldı. Nane verilen gruplardaki bıldırcınlar kontrol grubuna göre, daha erken yaşta yumurta ürettiği belirlendi. Genellikle vücut ölçüleri yaş artışına bağlı olarak yükseldi. Cinsiyet ve yemleme gruplarına göre bazı vücut ölçüleri değerleri arasındaki farklılıklar önemli bulundu (P<0.05). Canlı ağırlık ile bazı vücut ölçüleri (baş uzunluğu, baş genişliği, vücut uzunluğu, bacak uzunluğu, ayak uzunluğu, kanat uzunluğu) arasında pozitif yönlü, yüksek ve önemli korelasyonlar tespit edildi (P<0.05, P<0.01, P<0.001). Canlı ağırlığın tespitinde kullanılabilecek en belirleyici vücut ölçülerinin vücut uzunluğu ve baş genişliği olduğu belirlendi.

Öneri: Bazı vücut ölçülerinin bıldırcınlarda canlı ağırlık tespitinde ve canlı ağırlık yönünden yapılacak olan seleksiyonda kriter olarak kullanılabileceği söylenebilir.