pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-059
Atık küçük ruminant fötuslarında Bovine Herpes Virus-1'in moleküler olarak araştırılması
Murat Sevik1, Oguzhan Avci2
1Molecular Microbiology Laboratory, Veterinary Control Institute
2Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Bovine Herpesvirus 1, küçük ruminant, abort, PCR
Görüntülenme Sayısı:1493 - İndirilme Sayısı: 1088

Bu çalışmada atık küçük ruminant fötus dokularında, Bovine Herpes Virus-1 (BoHV-1) varlığının PCR tekniği kullanılarak belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla İç Anadolu Bölgesi'ndeki farklı illerden (Konya, Aksaray ve Niğde), BoHV-1 seropozitif sığırlar ile bir arada yaşayan, her biri farklı sürülerdeki küçük ruminantlara ait atıklardan (43 koyun ve 23 keçi) iç organ (akciğer, karaciğer ve dalak, toplam n=198) örnekleri toplandı. Glikoprotein D (gD) genine spesifik polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) kullanılarak, BoHV-1 varlığı araştırıldı. Doku örneklerinin hiçbirinde BoHV-1 varlığı tespit edilemedi. Elde edilen sonuçlara dayanarak, İç Anadolu Bölgesi'nde BoHV-1'in küçük ruminant abort vakalarında rol oynamadığı ifade edilebilir.