2015, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-015
Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına ketencik (Camelina sativa L.) küspesi ilavesinin performans, yumurta kalite özellikleri ve lipid peroksidasyon üzerine etkisi
Tuba Bulbul1, Elmas Ulutas2
1Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases
2Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Ketencik küspesi, performans, yumurta kalitesi, lipid peroksidasyon, yumurtacı bıldırcın
Görüntülenme Sayısı:2539 - İndirilme Sayısı: 1728

Amaç: Bu araştırma yumurtacı bıldırcın rasyonlarına ketencik (Camelina sativa L.) küspesi ilavesinin performans ve yumurta kalite özellikleri ile serum ve yumurtada lipid peroksidasyon üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada toplam 240 adet (160 dişi ve 80 erkek) sekiz haftalık Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) her biri 48 bıldırcından oluşan 1 kontrol ve 4 deneme grubuna ayrıldı. Her bir grup da 12 bıldırcından oluşan 4 alt gruba ayrıldı. Kontrol grubu ketencik küspesi (KK) ilavesi yapılmayan (%0 KK) soya fasülyesi küspesi temeline dayanan temel rasyonla beslendi. Deneme gruplarının rasyonlarında KK %5 (KK5), 10 (KK10), 15 (KK15) ve 20 (KK20) düzeylerinde kullanıldı. Araştırma 8 haftada tamamlandı.

Bulgular: Araştırmada yem tüketiminin KK15 ve KK20 gruplarında en düşük olduğu belirlendi (P<0.01). Son canlı ağırlığın (P<0.05) ve yumurta veriminin (P<0.01) KK15 ve KK20 gruplarında kontrol grubuna göre azaldığı tespit edildi. Sarı renk indeksinin 4. haftada KK20 grubunda (P<0.001), 8. haftada ise tüm deneme gruplarında arttığı (P<0.01) belirlendi. Başlangıç canlı ağırlık, yumurta ağırlığı, yemden yararlanma oranı, yumurta şekil indeksi, kabuk kalınlığı, ak indeks, sarı indeks ve Haugh biriminin rasyonlara ilave edilen KK'den etkilenmediği tespit edildi (P>0.05). Serum malondialdehid düzeyi KK10, KK15 ve KK20 gruplarında azalırken (P<0.05), serum antioksidan aktivite düzeyinin tüm deneme gruplarında kontrol grubuna göre arttığı (P<0.01) belirlendi. Yumurta sarısı malondialdehid düzeyinin depolamanın 1. (P<0.05) ve 15. (P<0.001) günlerinde kontrol grubuna göre deneme gruplarında azaldığı tespit edildi.

Öneri: Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına %10 düzeyine kadar KK ilavesinin performans üzerine herhangi bir olumsuz etkisi olmaksızın, lipid peroksidasyonunu önlediği ifade edilebilir.