2015, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-069
Sütçü sığırlarda sola abomasum deplasmanı için risk faktörleri ve metabolik indikatörler
Ismail Sen1, Thomas Wittek2, Hasan Guzelbektes1
1Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
2Vetmeduni Vienna, University Clinic for Ruminants, Vienna, Austria
Anahtar Sözcükler: Abomasum deplasmanı, risk faktörleri, β-hidroksibutirat, sütçü inek
Görüntülenme Sayısı:2466 - İndirilme Sayısı: 2175

Sığırlarda sola abomazum deplasman vakaları çoğunlukla doğum sonrası görülmektedir. Sola abomazum deplasmanlarının insidansı çiftliklere göre farklılık gösterebilir. Laktasyonun ilk haftasında görülen abomazum deplasmanı vakaları genellikle kuru dönemin iyi yönetilememesinden kaynaklanabilir. Fakat daha geç dönemlerde görülen abomazum deplasman vakaları ise kuru dönem ve/veya doğumu takiben ilk 2 ile 4 haftalık dönemde ki sığırların yönetimi ile ilgili olabilir. Bu derleme sığırlarda abomasum deplasmanları ile ilgili çeşitli risk faktörlerini, metabolik indikatörlerini ve önlenmesini içermektedir.